Dialàtt bulgnaiṡ

(Reindirizzamento da Bulgnais)

Provincia di Bologna-Stemma.png Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ Bologna-Stemma.png

Bulgnaiṡ
Dialétt bulgnîṡ.PNG
Nómm luchèl???
bulgnaiṡ
Parlànt???
(?)
470 000
Famajja???
rumànzi > gâl-rumànzi > gâl-itâlichi > emigliàn
Esänpi???
Tótt i èser umàn i nâsen lébber e prezîṡ in dgnitè e dirétt. I an la raṡån e la cusiänza e i s an da cunpurtèr ón con cl èter cunpâgna di bón fradî.

Al bulgnaiṡ l é ón dialàtt dla längua emiglièna-rumagnôla.

DifuṡiånModifica

L é bacajè int la pruvénzia ed Bulåggna (fòra che int äl cmóṅni ataiṡ a Iómmla) e int äl cmóṅni ed Castèl int la pruvénzia ed Môdna, int la Sanbûga int la pruvénzia ed Pistòja e dal band ed Zänt int la pruvénzia ed Frèra.

ClasificaziånModifica

Al bulgnaiṡ al cunprànnd zénncv såttvariànt prinzipèli c äli én un pôc difaränti par la prunónzia e pr äl parôl:

ScritûraModifica

Al môd ed scrîver bulgnaiṡ l é stè creè dal Dagnêl Vitèli.

AbicîModifica

Al abicî bulgnaiṡ al à 25 léttri.

A a (a)
B b (bé)
C c (cé)
D d (dé)
E e (e)
F f (èf)
G g (gé)
H h (âca)
I i (i)
J j (i lónga)
L l (èl)
M m (èm)
N n (èn)
Ṅ ṅ (èn cal puntén)
O o (o)
P p (pé)
Q q (qu o cu)
R r (èr)
S s (ès)
Ṡ ṡ (ès cal puntén)
T t (té)
U u (u)
V v (vi o vó)
Z z (zêda)
Ż ż (zêda cal puntén)

Socuànt léttri (vuchèli) i én cambiè dai séggn diacréttic.

VuchèliModifica

Al bulgnaiṡ al à dimónndi pió vuchèli dl itagliàn.

Grafî Nómm Såun (IPA) Esänpi in bulgnaiṡ Esänpi in ètri länguv
a - à a cûrta /a/ lażż acqua (IT)
â a lónga /a:/ pajâz Sahne (DE)
å a srè /ʌ/ Bulåggna one (EN)
ä e dimónndi avêrta e cûrta /æ/ inteligiänt fat (EN)
e - é e srè /e/ economî - pén meno (IT)
è e avêrta lónga /ɛ:/ lèder perso (IT)
ê e lónga /e:/ ṡvêlt Tee (DE)
i - í i /i/ dṡvilópp - Gíssto indice (IT)
î i lónga /i:/ Flîṡ see (EN)
ò o avêrta /ɔ/ inbariagòt vuoto (IT)
o - ó o srè /o/ mói ordine (IT)
ô o lónga /o:/ fiôl Sohn (DE)
u u /u/ sugabått uso (IT)
û u lónga /u:/ balûṡ uso (IT)

ConsonàntModifica

Gran pèrt dal consonànti as scrévven cunpâgn a l itagliàn. Ecezión:

Grafî Nómm Såun (IPA) Esänpi in bulgnaiṡ Esänpi in ètri länguv
c (1) - ch - ch' - cc c dûra /k/ cócc - chi - ch'as - sàcc chi (IT)
c (2) - c' - cc' (3) c dåulz /ʧ/ cínno - vèc' - uràcc' cera (IT)
g (1) g dûra /g/ grand gatto (IT)
g (2) - g' - gg' g dåulz /ʣ/ giósst - curâg' - dågg' coraggio (IT)
n n /n/ ân pane (IT)
n vlèr /ŋ/ culéṅna sing (EN)
s s såurda /ʂ/ sôrbel Sneijder (NE)
s sunôra /z/ cûṡer fuso (IT)
z z såurda /θ/ aziån cerro (ES)
ż z sunôra /dz/ żûg zuppa (IT)

(1) Quand dåpp ai én a,o,u
(2) Quand dåpp ai én i,e;
(3) Såul a fén parôla


  1. Äl cunbinazión sc e gl i én brîṡa.
  2. s'c as dîṡ separè: s+c. Esèimp: s'ciòp