Provincia di Bologna-Stemma.png Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ Bologna-Stemma.png

La Tèra l'è l'terz (sìmbol astronômich: 🜨) pianîd dal sistamma sulèr.

La Tèra
Sistamma solèr
Såul

Pianîd: Mercûri | Vèner | Tèra | Mèrt | Zòbia | Satûren | Uràn | Netón

Pianidén: Ceres | Plutån | Ōrc | Haumea | Quaoar | Makemake | Gonggong | Eris | Sedna

Èter quî Lónna | Asteròid | Fâsia ed Kuiper