Pader noster

Simbolo molti dialetti.png Artìcol in pió dialètt Simbolo molti dialetti.png

Al discórs dla muntàggna

Versiòṅ in BulgnéśModifica

Pèder nòster,
ch't î int al zîl,
ch'al séppa santifichè al tô tómm,
ch'ai véggna al tô raggn,
ch'la séppa fâta la tô vluntè,
cum in zîl, prezîṡ in tèra.
Dâs incû al nòster pan ed tótt i dé,
e dscanzèla in nûster dèbit,
cme nuèter a i dscanzlän ai nûster debitûr,
e brîṡa lasèr ch'a cascaggna in tentaziån,
mo lébbres dal mèl.
Âmen

Versiòṅ in MiranduléśModifica

Pàdar nòstar ch'at sē in dal cēl
ch'a sia santificâ al tò nóm
ch'a végna al tò régn
ch'a sia fat al tò vulér
in sla tèra cum in dal cēl
Dà-'s al nòstar paṅ ad tut i dè
pardóna i nòstar dèbit
cuma nuàtar a i perduném a i nòtar debitór
e fà ch'a n caschém minga in dla tentasiòṅ
ma lìb'r-as dal mal
Amen.