Mantva

cumòn italièn
(Reindirizzamento da Màntva)
St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn
Mantva


Mantva (Mantua in mantuàn e latén; Mantova in itagliàn) l é óṅna däl zitè dla Lunbardî con 48.000 abitànt, capitèla dla pruvénzia dal nómm cunpâgn.

La s câta drî al Ménz, l é stè fundè dal 2000 prémma ed Crésst; dåpp l é stè un pajaiṡ etróssc ch'i àn dè al nómm dal låur dìo, Mantus. I Romàn l'àn ocupè int la prémma e int la secånnda guèra pûnica, e ataiṡ a la zitè ai êra nèd Virgélli, famåuṡ povêta latén.

Dal rinasimänt Mantva l'êra gvarnè dai Gonzaga, dåpp dai tugnén dl'Austria.

Napoleån l à dgé fèr batâglia par tôrla dal 1796; po dåpp Mantva l é entrè a fèr pèrt dla Repóbblica Cisalpéṅna (furmè da l'ugnån dla Repóbblica Transpadèna con la Repóbblica Cispadèna), dal Raggn d Itâglia såtta Napoleån e dal Raggn Lunbèrd-Vênet. A la fén dla Têrza guèra d indipendänza, dal 1866, Mantva l é entrè a fèr pèrt dal Raggn d Itâglia såtta i Savoja.

Guèrda anc

Chèplôgh d'la Lunbardî
Milàn | Còm | Lècch | Pavî | Månza e Briänza | Bêrgum | Brèsa | Mantva | Carmånna | Sondri | Varais | Lôd