C'l artìcul chè 'l è scrit in Bulgnais Emiliàn


La chémmica l'è la siänza ch'la stûdia la conpusiziån e äl reaziån chémmichi dla matêria.

Generèl

A guardèr cla definiziån qué, al pèr ch'a n i séppa mégga un cunfén cièr stra la chémmica e la fîsica; ed sòlit a cunsiderän cme chémmich i fenòmen ch'arguèrden äl canbiaziån dî ligâm chémmich strai diferént cunpunént dla matêria.

A dscårrer pió in fén ed àtum as va dänter al duménni dla fîsica (fîsica nucleèr, fîsica däl particèl). Intignimôd, as pôl dîr che la fîsica la téggn dänter la chémmica.

Stòria

La stòria dla chémmica la tâca int'la preistòria, quantl è stè dscuêrt al fôgh, 40.000 ân fà: e l'è pròpi druvand al fôgh ch'al s'è psó tachèr, dal prinzéppi dî ténp antîgh, a lavurèr i metâl.