Provincia di Bologna-Stemma.png Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ Bologna-Stemma.png

Al fûg l'è el calåur e l'energî luminåusa ch'i vénnen fòra pr'una reaziån chémmica, in particulèr una combustiån. Al culåur e l'intensitè dla fiâma dipànnden däl sustanz ch'äli én drî a brusèr e dal malnatt ch'a i è dänter.