C'l artìcul chè 'l è scrit in Arzân Emiliàn

Tòra 'd Babele, Pieter Bruegel al Vèc

Cla pàgina ché la spiēga cm' ét pō fêr per fêr savèi a chiêter quêl' în al légui ch'ét pêrel e a che livèl ti cgnòs.

S'es drōvla a fêr?

Ânch se còsta l'é la Wikipèdia in lengua emiliâna, mìa tōt ché parlòm l'istèsa léngua. A gh'é 'd j utèint mìa 'd léngua mêdra, che pōlen avèir bişògn ed parlêr cun quelchidûn ch' al pêrla la 'stèsa léngua p'r avèir dal spiegasiòun pió precîşi o cun chî as pōl parlêr in emiliân sōl a druvêr dal parôli comûni. Opór a gh' în 'd j êter utèint che pêrlen dal j êtri léngui, che pôlen èser 'd ajót ai wikipediân furastēr, o che pōlen èser consultê in chêş ed dóbi ed tradusiòun e a capîr quèl.

Cól prugèt ché al dà 'na mân a la comunicasiòun dèinter ed 'na comunitê cun tânti léngui cme Wikipèdia: per eşèimpi a dvèinta pió fâcil catêr quelchidûn ch' al pêrla 'na léngua particulêra e a 's dîş in che livèl l'é la cgnusèinsa ed l'emiliân da pêrt ed 'n utèint registrê.

L'idèja l'à 'vû urégin in sém a Wikimedia Commons, e l'é ânca stêda fâta in sém a Meta-Wiki e in grêd divêrs ânca in sém a soquânti dal j êtri Wikipèdia. Se t'é drē serchêr quèl ed cumpâgn a i babelbox mó ch' es pôsen cambiêr dal tót a piaşèir guêrda ânca Infurmasiòun ed l'utèint

Livèl 'd cgnusèinsa

I livē per la cgnusèinsa dal léngui furastēri în 4, pió 'n êter livèl per la prôpia léngua mêdra (o 'na cgnusèinsa ed la léngua cumpâgn a còla 'd ûn ed léngua mêdra):

  • xx-1 per un livèl bâs: al dîs 'd èser bòun ed comunichêr in ativitê a la bòuna e in môd normêl che dmânden un naturêl scâmbi 'd infurmasiòun in sém argumèint familiêr e comûn e per comunichêr, a la bòuna, di bişògn dirèt.
  • xx-2 per un livè mzân ed cgnusèinsa: ét duvrés èser bòun ed fêr un tèst a la bòuna relatîv a argunèint ch'ét cgnòs o ch' ét interèsen cme persòuna, e èser bòun de spieghêr in môd cûrt al ragiòun di tō parèir.
  • xx-3 per un livèl ed cgnusèinsa bòun o un druvêr ladèin ed la léngua: ét duvrés prèir capîr al j idèj principêli 'd un tèst cumpilichê in sém a argumèint sia reêl che mìa reêl, cumprèiş al discusiòun tètnichi in sém al tó câmp de specialişasiòun.
  • xx-4 per un livèl ed cgnuisèinsa incòra pió êlt, "quêşi léngua mêdra", unî la barvitō ed fêr un sûnt dal j infurmasiòun che deşvînen da divêrsi surzéi sia parlêdi che scréti, cun l'arnōv ed j argumèint in 'na preşentasiòun lôgica.
  • xx per la tó légua mêdra o, cme dét, per 'na cgnusèinsa ed la léngua cumpâgn a còla ed 'na léngua mêdra.

La divisiòun di trî livē 1-bâs, 2-mzân, 3-bòun l'ēra comûn a tót i prugèt Mediawiki. Soquânt prugèt, cme la Wikipèdia in italiân, unésen al livèl 4-"quêşi léngua mêdra" (Wiktionary EN); êter àn ânca al livèl 5-"profesionêl" (Wikipedia EN e al prugèt WiktionaryZ), cumpâgn a l'ûş ed xx p'r al léngui divêrsi da la prôpia léngua mêdra.

Istrusiòun

Per capîr un pô cm' a's fà guêrd' ânca ché