Differenze tra le versioni di "Dialèt arzân"

m
nessun oggetto della modifica
m
m
 
Un zért òm avì dù fió.<br>
Al più pznén 'd 'sti dù diss a sò päder: "Papà, däm la mé purzión dla ròba che 'm sta a mé!"; e al 'gh dividè al sò.<br>
E 'n passò miga tant dé che, muciä su tut, al fiól più cich andò int un paés luntàn luntàn, e là 'l strussiò la sò ròba, vivènd ind i vìzzi.<br>
E quànd l'èbeb consumä tuttutt, a véns in cól paés una gran caristìa, e lu cminzipiò a patìr la fam.<br>
E l'andò e 'l s'afermò con un zitadénzittadén 'd cól paés, ch'el mandò a una sò pussësiónpussión a pasclär i nimä.<br>
E l'avìva vòjavoja d'impìrs la pànzapanza 'd chèl giànd ch'a magnäva i pòrchpòrc: e nsun gh'i 'n däva.<br>
Alóra, turnànd in sé, al diss: "Quànt servitór in cà 'd mè päder e sguazzn intin t' al pan, e mé ché m'in mór 'd' neclénza!<br>
E 'm turò su, ese js'j andarò da mé päder es egh dirò: ''Papà, mé i pecä dnanz al zél e dnanz a vó''<br>;
''E 'n son ormäiormèi più dègn d'èsser ciamä vóster fiól; tgnìm cómecome un di vóster servitór''".<br>
E, tuléndes su, al véns da sò päder. Mò quànd incòra l'éraera luntàn, sò päder le vdì e 'l 's mòss a cumpassión e, sbalzàndegh incóntraincontra, a 'gh trò i brazz al còl e al le basò.<br>
E 'l fiól gh'diss: "Papà, mé i pecä cóntr'al zél e cóntracontra 'd' vó; mé 'n' són più dègn d'èsser ciamä vóster fiól".<br>
Alóra 'l päder dsì ai servitór: "Prèsti, cavèghcavä fóra 'lal più bèl àbit e vestìl, metìgh un anèl in dii e del scärpschèrp in pee;<br>
E mnè ché un vidèl apastä e mazzèlmazzäl, e che magnèm e fèm un prans;<br>
Perché 'st mè fiól éraera mòrtmort e l'è risussitä; al s'éraera pèrs e l'è stä catä!" es prinzipiòrënprinzipiòrn a fär prans.<br>
A 's da mò che so fiól più grand éra pr' i camp e, vëgnénd in zà e svinànds' a la cà, al sintì l'orchèsta e 'l' balball.<br>
E 'l ciamò un servitór e 'l ghe dmandò còsacosa vrìva dir 'st' tältèl còss.<br>
Al quäl gh'rispós: "L'è rivä vóster fradèl, e vóster päder ha mazzä un vidèl apastä in gràzia d'avérel turnä san e sälev".<br>
E ló s'instizzò e 'l ne vrìva brìsa andär dénter. Dònca so päder, sèndsend vgnuuvgnù fóra, al 's fò a pergärelpergèrel.<br>
Ma ló in rispòsta 'l diss a sò päder: "Èco, tant anann ch'e 'v' sèrev e mäimèi i mancä d'ubdìrev, e mäimèi che m'issi dä un cavrèt da magnär con i mè amìghamìg;<br>
Mò da dòp che 'st' vóster fiól, che ha magnä tut al sò con del zamàrzamàrr, è vgnuuvgnù, j'aviiavì mazzä per ló un vidèl apastä".<br>
Ma ló 'gh' diss: "Al mé fiól, té t'j ë sèmper mégh, e tuttutt quèl ch'i mé l'è anchanc tò;<br>
Mgnäva bén fär un prans e fär alegrìa, perché 'st' tò fradèl éra mòrt e l'è risussitä; al s'éra pèrs e l'è stä catä".<ref>[http://books.google.it/books?id=oVoNAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Bernardino Biondelli, ''Saggio sui dialetti gallo-italici'', 1853, pag.234]</ref>
 
===Da un giurnêl===
3 831

contributi