Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ

Un' îṡla l é 'na mâsa 'd tèra ch'l à dl acua däl tótti al pèrt. La 's pôl truvèr int un lèg, int un fiómm o in mèż al mèr. Äli îṡel äl pôlen èser cinéṅni, grândi, abitè o desêrti. Däl vôlti äli én acsé grândi da costituîr 'na naziån, däl vôlti invêzi pròpi cénni.

Un'îsla cinéna ataiś a 'l Fiji.